Politică de protecție

1. Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru partenerii mediaTRUST (denumită în continuare „Politică”) definește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către mediaTRUST, cu sediul în București (denumit în continuare „Operator de date cu caracter personal”) cu privire la:
a) persoanele fizice care sunt parteneri ai Operatorului de date cu caracter personal sau care intenționează să intre în cooperare cu Operatorul de date cu caracter personal, în cadrul activității lor economice;
b) persoanele fizice care sunt angajați ai partenerilor (indiferent de forma angajării), pe care partenerul le-a desemnat să coopereze cu Operatorul de date cu caracter personal sau să stabilească o astfel de cooperare – denumiți în continuare „Reprezentanți”.
2. Această politică se referă la datele cu caracter personal colectate de Operatorul de date cu caracter personal (sau în numele acestuia), atât din partea angajatorului Reprezentantului, fie direct de la Reprezentant (denumite în continuare „date cu caracter personal”).
3. Această politică reprezintă o îndeplinire a îndatoririlor definite în art. 13 și art. 14 din Rezoluția Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Regulamentului Directiva 95/46 / CEE (regulamentul general privind protecția datelor), denumită în continuare „GDPR”.
4. Din momentul colectării datelor personale, Operatorul de date cu caracter personal își asumă rolul Operatorului de date cu caracter personal al Reprezentanților, în cadrul GDPR.
5. Operatorul de date personale este autorizat să proceseze următoarele date ale Reprezentanților: prenumele, numele, locul de muncă, poziția oficială în companie, datele de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de e-mail, conturi social media).
6. Un interes legitim al Operatorului de date cu caracter personal servește drept bază pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Reprezentanților – posibilitatea de a începe și continua cooperarea sau de a contacta partenerul prin intermediul Reprezentanților acestuia (articolul 6§1 punctul „f” din GDPR) .
7. Datele personale ale Reprezentanților vor fi procesate până la momentul încetării definitive a cooperării dintre Operatorul de date cu caracter personal și partener. Datele personale pot fi eliminate anterior când Operatorul de date cu caracter personal a primit, în prealabil, o solicitare din partea Reprezentantului împotriva prelucrării datelor cu caracter personal și, de asemenea, atunci când Operatorul de date cu caracter personal a decis că nu mai are nevoie de datele personale pentru atingerea obiectivului legitimat (contactul cu partenerul).
8. Datele cu caracter personal nu vor fi eliminate de Operatorul de date personale, așa cum este stipulat mai sus, dacă stocarea și prelucrarea lor rezultă din obligații prevăzute în lege sau dacă sunt indispensabile pentru efectuarea de calcule sau solicitarea de despăgubiri în legătură cu cooperarea cu partenerul sau cu Reprezentantul partenerului.
9. Operatorului de date cu caracter personal îi este permis să pună datele personale la dispoziția entităților care îi furnizează servicii (de exemplu, furnizorii terți de servicii IT, servicii de curierat, servicii de resurse umane, servicii de contabilitate și alți contractori). Datele personale pot fi, de asemenea, transmise altor părți interesate (și părților independente de Operatorul de date cu caracter personal), în cazul în care Reprezentantul le-a pus la dispoziție într-o manieră care sugerează în mod clar că acestea pot fi utilizate de terți pentru a contacta Reprezentantul în scopuri comerciale.
10. Fiecare Reprezentant are dreptul să:
– fie informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv scopul în care sunt procesate acestea și posibilii destinatari ai acestora,
– solicite corectarea datelor personale incorecte sau completarea datelor personale incomplete,
– solicite eliminarea sau limitarea prelucrării datelor cu caracter personal – caz în care cererea va fi îndeplinită dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru această cerere,
– obiecteze – în cazul prelucrării datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim al Operatorului de date cu caracter personal (articolul 6§1 punctul „f” GDPR),
– migreze datele personale – prin primirea datelor de la Operatorul de date cu caracter personal într-un format care să permită portabilitatea acestora către o terță parte aleasă,
– depună o plângere l aautoritatea de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București – se afirmă că datele cu caracter personal sunt procesate cu încălcarea legii.
11. Orice întrebări, propuneri și solicitări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi adresate la office@mediatrust.ro.
12. Fiecare dintre partenerii Operatorului de date cu caracter personal este obligat să-și informeze Reprezentanții asupra prezentei politici.